Jakie reakcje związane ze wzrokiem można zaobserwować u dziecka?
Nadwrażliwość (mrużenie, zakrywanie, tarcie oczu pod wpływem światła, unikanie źródeł światła)

Niedowrażliwość (nadmierne zainteresowanie źródłami światła, słońcem, zainteresowanie lustrami, migającymi przedmiotami, preferowanie szybkiego ruchu)

Brak reakcji na światło

Prawidłowy

Jakie reakcje związane ze słuchem można zaoserwować u dziecka?
Nadwrażliwość (zatykanie uszu rękami, uciekanie od hałasów, strach, lęk przed burzą, silnym deszczem, zachowania awersyjne podczas mycia uszu, a nawet ich dotykaniem)

Niedowrażliwość (wydawanie głośnych okrzyków, „wytwarzanie” różnych hałasów, przysłuchiwanie się głośnym przedmiotom - np. suszarka, odkurzacz)

Biały szum (wsłuchiwanie się w ciche dźwięki wydawane przez siebie, kołysanie głową, przyjmowanie pozycji głową w dół, uderzanie się rękami w głowę i głową o różne powierzchnie)

Prawidłowy

Jakie reakcje związane ze smakiem można zaoserwować u dziecka?
Nadwrażliwość (preferowanie potraw o określonej konsystencji i smaku, niejadek, bardzo wybredny, jedzenie wybiórcze, nudności, jako reakcja na mocne wyraziste smaki)

Niedowrażliwość (niezróżnicowanie smaków i temperatury jedzenia, brak preferencji smakowych, ssanie własnych policzków i warg)

Jadanie rzeczy i produktów niejadalnych, lizanie, wkładanie do ust, wąchanie rzeczy niejadalnych)

Prawidłowy

Jakie reakcje związane z węchem można zaoserwować u dziecka?
Nadwrażliwość (wyczuwanie zapachów na dużą odległość, odruch wymiotny, mdłości na zapachy, niechęć do noszenia ubrań wypranych w określonych detergentach, zapach kosmetyków)

Niedowrażliwość (poszukiwanie silnych bodźców zapachowych, obwąchiwanie przedmiotów i ludzi)

Prawidłowy

Jakie reakcje związane z dotykiem można zaoserwować u dziecka?
Nadwrażliwość (awersyjne reakcje podczas kąpieli, mycia, czesania i obcinania włosów, unikanie niektórych ubrań, tkanin z których są zrobione np. sztywnych, unikanie fizycznego kontaktu (przytulania, dotykania))

Niedowrażliwość (poszukiwanie mocnego, silnego kontaktu, uderzanie o twarde powierzchnie, brak lub bardzo słaba reakcja na urazy, gryzienie, drapanie własnego ciała)

Prawidłowy

Następna
Czy dziecko reaguje na swoje imię, na głos bliskich osób?
brak reakcji dziecka

dziecko reaguje prawidłowo

Czy dziecko lubi jak czyta się mu książki?
dziecko niechętnie słucha, często zamyka książki lub zasłania usta czytającego

dziecko słucha z zaciekawieniem

Czy dziecko wskazuje palcem to, czego chce (np. zabawkę, która jest poza jego zasięgiem), lub umie wskazać znane mu przedmioty?
dziecko nie umie wskazywać i przynosić rodzicom żądanych przedmiotów

dziecko używa ręki osoby dorosłej w celu wskazania danego przedmiotu

dziecko pokazuje palcem na rzeczy, które go interesują

Czy dziecko używa prostych gestów (np. macha na pożegnanie)?
dziecko nie wykonuje prostych gestów

dziecko wykonuje typowe gesty

Czy pierwsze słowa dziecka były typowe? Czy ludzie z łatwością rozumieją mowę Twojego dziecka?
dziecko nie mówi wcale

dziecko mówiło, ale mowa zanikła

dziecko mówi

Czy dziecko powtarza reklamy telewizyjne, które usłyszało?
dziecko potrafi powtórzyć całą reklamę, bądź jej część

dziecko nie powtarza reklam

Czy dziecko stale powtarza te same sylaby, zaimki, zdania wypowiedziane przez inne osoby?
dziecko często powtarza te same słowa, sylaby, naśladuje mowę innych osób

raczej nie występują takie sytuacje

Poprzednia Następna
Czy dziecko potrafi bawić się w udawanie (np. opiekuje się lalkami, rozmawia przez telefon-zabawkę)?
brak u dziecka umiejętności naśladowania prostych czynności tj.: tulenie lali, karmienie lali, parkowanie autka, gotowanie, odkurzanie, zamiatanie

dziecko z chęcią bawi się w zabawy tzw. na niby

Czy dziecko potrafi bawić się w z innymi dziećmi w gry zespołowe (tj. berek, chowanego, ciuciubabcia), chęnie dołącza do zabawy z innymi dziećmi?
nie, dziecko unika takich zabaw

dziecko z chęcią bawi się w tego typu zabawy

Czy dziecko lubi poznawać nowe zabawy, czy bawi się tylko w te najbardziej ulubione?
dziecko ma swoje ulubione zabawy i nie lubi poznawać nowych zabaw

dziecko z chęcią poznaje nowe zabawy

Czy dziecko potrafi śmiać się głośno, radośnie?
Nie

Tak

Jeśli bliska osoba jest wyraźnie zasmucona, czy dziecko okazuje, że chce pocieszyć tę osobę (np. pogłaskać jej włosy, przytulić ją)?
dziecko nie reaguje na uczucia innych, nie potrafi współodczuwać takich emocji jak: radość, smutek, gniew czy ból

dziecko z łatwością rozpoznaje i współodczuwa emocje bliskich osób

Jak łatwo jest uzyskać kontakt wzrokowy z dzieckiem?
trudno uzyskać kontakt wzrokowy, dziecko często zasłania oczy, odwraca twarz, zerka kątem oka lub też patrzy nieobecnym wzrokiem tj. jak przez szybę

kontakt wzrokowy z dzieckiem jest krótki, często wymuszony

kontakt wzrokowy z dzieckiem jest prawidłowy, dziecko często patrzy na twarz rozmówcy

Jaki jest kontakt fizyczny dziecka z drugą osobą (wyciąga rączki na widok matki, a może broni się przed przytulaniem, wręcz sztywnieje lub wiotczeje)?
dziecko nie lubi się przytulać, a gdy jest brane na ręce wygina się i sztywnieje

zachowanie dziecka jest prawidłowe

Czy dziecko lubi bawić się z dziećmi, a może woli zabawy w samotności?
nie, bawi się samo, często ignoruje innych

lubi spędzać czas z innymi dziećmi

Czy dziecko przynosi przedmioty, o które się go poprosi?
Nie, raczej nie wykonuje poleceń, nie przynosi przedmiotów

Tak, z łatwością wykonuje tego typu polecenia

Jak dziecko reaguje na zakazy, pochwały?
dziecko nie reaguje na tego typu uwagi ze stony drugiej osoby

dziecko reaguje na pochwały, rozumie zakazy i stara się je zakochywać

Poprzednia Następna
Czy sprawność ruchowa jest rozwinięta prawidłowo?
raczej nie, dziecko ma trudności z koordynacją ruchową

tak, dziecko lubi biegać, skakać

Czy wchodzenie na miejsca wysoko położone, niebezpieczne, ciasne (np. drzewa, zewnętrzne parapety, ciasne kąta) jest nagminne?
tak, dziecko bardzo często wchodzi w takie miejsca, nie ma lęku wysokości

raczej takie sytuacje nie występują

Jak zachowuje się dziecko kiedy jego codzienny rozkład zajęć ulega zmianie?
denerwuje się, nie umie odnaleźć się w nowym schemacie dnia

schemat dnia nie wpływa na zachowanie dziecka

Czy dziecko potrafi podporzadkować się regułom (np. podczas zabawy spokojnie czeka na swoją kolej, z chęcią pokazuje swoje zabawki, dzieli się zabawkami z innymi)?
dziecko nie potrafi się podporządkować, nie rozumie co to są reguły

dziecko rozumie i podporządkowuje się regułom

Podczas wykonywania różnych zajęć dziecko potrafi skupić swoją uwagę na wykonywanej czynności?
dziecko nie potrafi skupić uwagi

podczas wykonywania czynności jego skupienie jest tak silne, że nie zwraca uwagi co dzieje się w jego otoczeniu

dziecko potrafi skupić swoją uwagę na wykonywanej czynności ale nie jest ona zbyt silna

Czy dziecko rozumie pojęcia abstrakcyjne, jego wyobraźnia jet prawidłowo rozwinięta?
nie, często nie rozumie wypowiedzianych słów, zachowań

dziecko rozumie, jego wyobraźnia jest prawidłowo rozwinięta

Czy dziecko umie prawidłowo posługiwać się przedmiotami?
dziecko w niewłaściwy sposób wykorzystuje przedmioty, np. bawi się samochodzikiem wpatrując się w jego koła lub odwraca samochód i rusza kołami – może to trwać bardzo długo-kilka godzin

dziecko właściwie posługuje się przedmiotami, np. wie, że podczas zabawy samochodem należy nim jeździć

Czy dziecko przywiązuje się do przedmiotów?
tak, często przywiązanie to jest bardzo silne, dziecko posiada ulubione rzeczy, a zgubienie którejś z nich powoduje gniew i rozpacz

dziecko ma swoje ulubione przedmioty ale nie integruje się z nimi zbyt silnie, nie występuje panika, gdy któraś rzecz zgubi się

Czy dziecko zachowuje się natrętnie, zakłóca spokój innym osobom, narusza cielesność innych (np. szturcha, ciąga za ubrania, ociera się, obwąchuje innych, zadaje wciąż te same pytania, bądź pytania niedyskretne?
bardzo często zauważalne są takie zachowania u dziecka

takie zachowania występują bardzo rzadko

Czy dziecko nieustannie powtarza te same czynności (np. skacze, klaszcze, chodzi na palcach, chodzi w kółko, trzepocze rękami, trzaska drzwiami)?
bardzo często zauważalne są takie zachowania

takie zachowania występują bardzo rzadko

Czy dziecko samo potrafi tworzyć scenariusze zabaw?
nie potrafi wymyślać przebiegu, scenariuszy zabaw

robi to bardzo często, ma bogatą wyobraźnię

Jak długo można utrzymać zainteresowanie Twojego dziecka kręcącymi się przedmiotami (np. pralka, elektryczny wiatrak, zabawki z kołami)?
bardzo często wpatruje się w wirujące przedmioty, zmieniające się obrazy

nie występuje nadmierne wpatrywanie się w poruszające się przedmioty

Poprzednia Następna
Jak dziecko reaguje na zmiany w otoczeniu (np. inna trasa podczas podróży samochodem)?
dziecko potrafi silnie zareagować nawet na małą zmianę; gdy coś nie idzie po ich myśli lub nie umieją zrobić danej rzeczy, zaczynają reagować złością, krzykiem, a nawet i kopaniem

dziecko nie reaguje zbytnio na zmiany

Czy dziecko reaguje agresją wobec przedmiotów, które używa?
tak, agresja występuje

raczej nie reaguje agresywnie

Czy dziecko reaguje agresją wobec ludzi?
tak, agresja występuje

raczej nie reaguje agresywnie

Czy występuje u dziecka autoagresja?
tak, występują zachowania tj. dziecko gryzie się, szczypie, wyrywa sobie włosy, wkłada palce do oczu

raczej nie występuje

Poprzednia Następna
Czy dziecko lubi poznawać nowe smaki, próbować nowych produktów?
trudno jest podać dziecku coś nowego, zwykle są to te same stałe dania

dziecko lubi próbować nowe produkty

Jakiego rodzaju produkty (wszystkie, czy tylko stałe) najczęściej przyjmuje dziecko?
zwykle produkty stałe

nie ma większej różnicy co do rodzaju spożywanych produktów

Jakiego rodzaju produkty (wszystkie, czy tylko płynne) najczęściej przyjmuje dziecko?
zwykle produkty płynne

nie ma większej różnicy co do rodzaju spożywanych produktów

Czy dziecko boi się produktów kleistych, lepkich, sosistych dań?
często występuje lęk przed tego typu daniami

nie ma większych przeszkód przed tego typu produktami

Czy dziecko często ma problemy z wypróżnianiem?
często występują zaparcia/rozwolnienia

nie ma większych problemów

Poprzednia Następna
Czy dziecko lubi nosić ubrania? Zauważalna jest u dziecka niechęć do sztucznych tkanin, zbyt obcisłych ubrań?
dziecko zwykle nosi ubrania z naturalnych tkanin, nie lubi zbyt sztywnych, obcisłych ubrań, zdarza się, że wcale nie chce nosić ubrań

dziecko nie przywiązuje większej uwgai do tego co nosi

Czy przeszkadzają dziecku metki w ubraniach?
tak, metki są wycinane z ubrań

dziecko nie zwraca uwagi na metki w ubraniach

Poprzednia Następna
Czy dziecko ma trudności ze spaniem?
tak, sen jest bardzo krótki, trwa czasem kilkanaście, bądź kilkadziesiąt minut

śpi, ale często się budzi

sen jest prawidłowy, potrafi przespać całą noc

Czy dziecko raczkuje/raczkowało?
nie, dziecko nie raczkuje/nie raczkowało, raczkowanie jest/było nieprawidłowe, często raczej suwa/suwało się po podłodze

raczkowanie nie jest prawidłowe

tak, dziecko raczkuje/raczkowało prawidłowo

Czy dziecko wstało na nogi szybciej niż inne dzieci?
tak, dziecko wstało bardzo szybko, mając kilka miesięcy

nie, okres wstawania na nogi nie odbiegał od okresu innych dzieci

Poprzednia