Kontakt

Autor

Strona została stworzona w ramach pracy dyplomowej przez Justynę Pawłowską, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka, 2014

Email

autismnet2014@gmail.com

Masz uwagi?

Strona jest wciąż rozwijana. Jeśli masz uwagi do strony bądź ankiety możesz zgłosić je poniżej. Może udało Ci się zauważyć inne ważne objawy u dziecka, które nie występują w ankiecie. Wszystkie zgłoszone uwagi będą rozpatrzone i uwzględnione. Dziękujemy.